Exploration out of This World

Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD działa już od 2009 r. przy Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.


Głównie znani są z Projektu Scorpio, czyli łazików marsjańskich, ale realizowali także inne projekty, m.in. lądownik marsjański Eagle czy kolonię marsjańską Twardowsky! 

Promują sektor kosmiczny w naszym kraju, a my czuliśmy się

prawie jak na Marsie przy realizacji tego zlecenia - extra!

Iron soft Enamel idealnie wpasował się charakterem w ten projekt. 

Zajrzyjcie na ich stronę, to kosmiczne doznanie !

Powrót do blogu